Jak prodej probíhá

Co ode mě můžete při prodeji nemovitosti očekávat?

Jak prodej probíhá 2016-10-25T19:25:35+01:00

Před začátkem prodeje

Nejdříve nezávazně navštívím vaši nemovitost. Po její prohlídce vám předložím: 

 1. Návrh prodejní ceny nemovitosti
 2. Návrh prodejního plánu nemovitosti. Budete tak vědět, co pro prodej nemovitosti budu dělat.
 3. Zjistím nezbytné podmínky pro prodej a informuji vás o případných daňových povinnostech. 
 4. Ujasním si s vámi všechny vaše představy o prodeji a podmínky (např. termíny vystěhování, předčasné splacení hypotéky či její převod na kupce, časový rámec transakce atd.)
 5. Prověřím případná omezení vlastnických práv a případně způsoby jejich ukončení atd.

Průběh prodeje

V případě, že se dohodneme na spolupráci při prodeji bude následovat:

 1. Uzavřu s vámi zprostředkovatelskou smlouvu, kde jsou stanoveny všechny nezbytné podmínky transakce (např. cena, prodejní plán, provize a povinnosti zúčastněných stran).
 2. Zajistím pro vás energetický štítek
 3. Ve spolupráci s mým fotografem pro vás zajistím fotodokumentaci a eventuálně i půdorys nemovitosti. U některých nemovitostí i videodokumentaci či virtuální prohlídku.
 4. Zajistím plnění předem odsouhlaseného prodejního plánu.
 5. Zajistím veškerá jednání se zájemci o koupi a případné prohlídky nemovitosti. Prohlídky jsou vždy v mé přítomnosti. Nemusíte se o nic starat.
 6. V případě, že o koupi vaší nemovitosti projeví někdo zájem, zajistím ve spolupráci s naším právníkem (sídlí přímo v naší kanceláři) přípravu rezervační smlouvy, která je třístranná, tj. prodávající, kupující a realitní kancelář. V rezervační smlouvě se stanovují podmínky realitní transakce, jako např. způsob uhrazení kupní ceny, způsob vyplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího, způsoby financování kupní ceny, proces uvolnění omezení vlastnických práv (pokud na nemovitosti váznou) a proces zřízení nových omezení vlastnických práv, pokud je žádá například financující banka. Ve smlouvě se rovněž stanoví i termín předání nemovitosti a další individuální ujednání smluvních stran. 
 7. Po uzavření rezervační smlouvy předám veškeré podklady právníkovi, který připraví návrh kupní smlouvy (případně i budoucí kupní smlouvy bude-li třeba), návrhy na vklad kupní smlouvy do katastru, eventuálně další smlouvy a podklady, pokud to bude nezbytné.
 8. Ve spolupráci s právníkem koordinuji vaše připomínky ke smlouvám, veškeré jednání a aktivity vedoucí k vyplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího. V některých případech tuto aktivitu deleguji přímo na právníka či našeho převodce.
 9. Při předání nemovitosti připravím předávací protokol a dokumenty k převodu médií na kupujícího (elektřina, plyn, telefon atd.)
 10. Zajistím odhad k nemovitosti pro účely zaplacení daně z nabytí nemovitosti a přípravu daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti a jeho podání na finanční úřad.

Transakce končí ve chvíli, kdy prodávající obdržel prodejní cenu, kupující nemovitost převzal, média jsou převedená na kupujícího a finanční úřad obdržel daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti a samotnou daň.

Průběh služeb a jejich množství se může lišit v závislosti na individuálních požadavcích klientů, tj. vás jako prodávajících, ale také i kupujících.

Máte zájem, abych vás při prodeji zastupoval?

Vaší nemovitost mi můžete nabídnout prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo mi zavolejte: +420 603 426 237

Vaše jméno (povinné)

Váš email (povinné)

Předmět

Vaše zpráva

Co řekli klienti o mých službách